Охорона праці та безпека життєдіяльності

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
 1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
 2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
 3. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
 4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
 5. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 6. Положення про службу безпеки життєдіяльності навчального закладу. (Проект)
 7. Типове  положення  про  службу  охорони  праці.
 8. Правила безпечної експлуатації електроустановок.
 9. Правила пожежної безпеки України.
 10. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
 11. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
 12. Правила безпеки систем газопостачання України.
 13. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
 14. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів.
 15. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики.
 16. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії.
 17. Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.
 18. Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.
 19. Правила безпеки під час занять у навчально-виробничих майстернях.
 20. Інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму ЗНЗ"
 21. Положення про безпечну експлуатацію будівель і споруд.
 22. Правила обстежень, оцінки технічного стану будівель і споруд.
 23. Інструкція по обліку та порядку ведення особових медичних книжок.
 24. Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів.
ĉ
Teacher 07,
21 лист. 2016 р., 00:59
ċ
газове господарство.rar
(135k)
Teacher 07,
21 лист. 2016 р., 01:13
ċ
електрогосподарство.rar
(248k)
Teacher 07,
21 лист. 2016 р., 01:14
ċ
котельня 2016.rar
(26k)
Teacher 07,
21 лист. 2016 р., 01:10
ċ
теплогосподарство.rar
(10816k)
Teacher 07,
21 лист. 2016 р., 01:07
Comments