Річний звіт про діяльність закладу освіти:

ЗВІТ

про роботу директора Хмільнянського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

в 2017-2018 н. р.

 

 

Як директор навчально-виховного комплексу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Метою мого звіту є створення системи зрозумілої, прозорої та об’єктивної інформації про себе: обговорення шкільної ситуації, залучення суспільства до вирішення основних проблем. Ключовим моментом цього спілкування може стати оновлення освітньої програми школи, збільшення ресурсної підтримки, розширення матеріально-технічного супроводу процесу навчання, збільшення кількості учнів.

Працюючи на посаді директора школи вже 26 років зробила для себе висновок, що не можливо зробити те, що заплановано без підтримки колективу однодумців (педагогічних працівників, батьків, представників громадськості). Тому у своїй роботі завжди опираюсь лише на них. А це нелегка задача, повірте мені.

Розділ І. Загальна інформація про ЗНЗ.

Хмільнянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-Ш ступенів» є комунальною власністю Канівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Канівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Заклад розміщений в будівлі прийнятій в експлуатацію в 1986 році.

Управління закладом здійснюється на засадах демократії, гласності, співуправління. Керівництво педагогічним процесом здійснює директор, його заступник з навчально-виховної роботи  та завідувач господарством.

Склад учнів.

На початок навчального року кількість учнів становила – 85 учнів, а на кінець – 81 учень.

Середня наповнюваність класів становить – 8 учнів.

Педагогічний колектив закладу.

Навчальний процес забезпечують 21 педагог. Із них звання «Вчитель-методист» мають Бабич В.І (учитель географії), Гонголь О.О (учитель російської мови та зарубіжної літератури), Костенко Н.І. (учитель зарубіжної літератури), Островий С.Г. (учитель інформатики). Звання «старший учитель» мають 6 педагогів: Болдирев О.І. (учитель фізичної культури, Кліщова О.В (учитель математики), Лазоренко Р.А. (учитель початкових класів), Лещенко Г.І. (учитель початкових класів), Панченко В.М. (учитель початкових класів), Пустовойт О.П. (учитель початкових класів), Чайка О.М. (учитель початкових класів). Колектив стабільний, висококваліфікований: 76 % вчителів мають повну вищу освіту та кваліфікаційні категорії, в тому числі вищу – 48%, першу – 9%, другу – 14%, спеціаліст – 5%. Середній вік педагогів – 43 роки.

З дітьми працюють 1 практичний психолог та соціальний педагог, 1 педагог-організатор, 1 бібліотекар.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. 100 % педагогів закладу пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іпtеl «Навчання для майбутнього», 100% педагогів пройшли навчання та отримали Сертифікат Microsoft Digital Literacy «Курс Microsoft із цифрових технологій». Перспектива в освіті така, що років через п'ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація закладу показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступник з навчально-виховної роботи, практичний психолог добре володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи.

Соціальні партнери закладу.

Хмільнянський навчально-виховний комплекс сьогодні є відкритим освітнім простором для суспільства. На базі нашого закладу працюють гуртки районного БШЮ.

Щорічно ми беремо участь у святкових заходах з нагоди Великої Перемоги, визволення Канівщини, визволення України та вшанування загиблих воїнів у роки Другої світової війни.

2. Методична робота.

У закладі діє певна система методичної роботи. її сітка створена на діагностичній основі. Другий рік педколектив працює над проблемою «Формування висококомпетентної особистості учасників навчально-виховного процесу на основі удосконалення їх інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій»

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо. 

У закладі працювали чотири предметних методичних об’єднань, дві творчі групи, «Школа молодого вчителя». Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

Учителі нашого закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів. Використовуюся у навчально-виховному процесі також: проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

У 2017-2018 навчальному році атестувалося 9 учителів. За результатами атестації були підвищені кваліфікаційні категорії Любченку О.І.- спеціаліст другої категорії, Островій Л.В. - спеціаліст другої категорії, Шемет Ю.В - спеціаліст другої категорії; Литвин М.В – спеціаліст першої категорії, присвоєні педагогічні звання: Гонголь О.О.- учитель-методист, Костенко Н.І. – учитель методист та підтверджені категорії і звання які були присвоєні раніше : Островому С.Г Сализі К.О.,., Чайці О.М.

Педагоги нашого закладу активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так чотири педагоги очолюють роботу районним методичних об’єднань учителів: Бабич В.І (учителів географії), Лазоренко Р.А. (вихователів ДОЗ), Лещенко Г.І (вихователі ГПД), Островий С.Г. (учителів інформатики).

Педагоги закладу є активними учасниками професійних конкурсів та  виставок педтехнологій. У цьому році на районний конкурс було представлено 8 розробок учителів. Дві з яких відмічені і на обласному рівні, це роботи учителів Острового С.Г. та Лазоренко Р.А.

3.Навчальна діяльність учнів.

За підсумками моніторингу навчальних досягнень учнів 6 учнів закінчили заклад на відмінно, що становить 8%.

У Хмільнянському навчально-виховному комплексі створено всі умови та механізми для забезпечення можливостей для здобуття якісної освіти. Адміністрація формує освітній процес відповідно до потреб та можливостей дитини, з одного боку, та професійної майстерності педагогів, з іншого.

Навчальний план на 2017–2018 навчальний рік розроблений з урахуванням необхідності виконання державного стандарту, запиту батьків. Рівень тижневого навантаження не перевищує гранично допустимого.

Навчання у закладі здійснюється за державними програмами, затвердженими МОН України.

Для забезпечення загальноосвітнього розвитку учнів, їхньої загальної мовленнєвої культури, для збереження високого рівня мовного спілкування школярів введено в варіативну частину робочого навчального плану індивідуальні заняття з української  мови..

Для розвитку у школярів комунікативної компетентності, навичок толерантного міжетнічного спілкування з представниками інших національних культур, носіями інших мов, доручення дітей до російської культури у 5 класі за запитом батьків введено вивчення російської мови.

З метою розвитку логічного й алгоритмічного мислення учнів, оволодіння ними практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою, як практичним інструментом для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті, введено факультативні заняття з інформатики в 10 класах.

Відповідно до статті 35 Конституції України, Конвенції про права дитини та на виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. №1-1657 щодо подолання морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, громадянського суспільства і Церкви у створенні високодуховного виховного середовища, забезпечення морально-етичного виховання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах країни у 5-7 класах введено вивчення факультативного курсу «Основи християнської етики».

Велика увага у навчально-виховному комплексі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6років, а це 6 учнів та 1 учень якому виповнилося 9 років..

Наші учні традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 2 учнів, а конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 6 учнів, конкурс юних інформатиків «Бобер» - 4 учні.

За підсумками навчального року учні закладу показали хороший рівень досягнень.

Із 80 учнів 1-10 класів високий рівень показали 12 учнів (15 %), достатній – 32 учнів (40%), середній рівень – 37 учнів (48%). Випускниця 11 класу Зацепіна Марія завершила навчальний рік на відмінно і отримала свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

4. Виховна та позакласна робота.

Педагоги нашого закладу усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних орієнтирів та шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі закладу залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

• Превентивне виховання.

• Морально-етичне виховання.

• Сімейне виховання.

• Художньо-естетичне виховання.

• Громадянсько-патріотичне виховання.

• Трудове виховання.

• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

• Економічне виховання.

• Екологічне виховання.

Протягом року учні навчально-виховного комплексу мандрували у світі ділових справ, відвідували театри, музеї, цирк. Найактивніше визначилися 4 клас (кл.кер. Лещенко Г.І.), 5 клас (кл.кер. Матвієнко Л.М.), 7 клас (кл.кер. Шемет Ю.В.)

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система  самоврядування «Президентська республіка». Діє кілька міністерств: «Освіти», «Внутрішніх справ», «Культури і спорту», «Добрих справ». Силами активістів самоврядування під керівництвом педагога-організатора Матвієнко Л.М. та учителів, класних керівників було організовано роботу шкільного Євроклубу. Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення приміщення. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у щомісячній друкованій шкільній газеті «Голос школи».

Протягом року учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях виборюючи призові місця з шахів, настільного тенісу, футболу, легкоатлетичного пробігу.

5. Правовиховна робота.

Метою правового виховання у закладі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до державних законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

  До плану з виховної роботи закладу включені такі заходи:

-   проведення місячника, тижнів права;

-   зустрічі з представниками правничих професій, органів юстиції;

-   проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультацій з правової тематики;

-   проведення педагогічних всеобучів, консультацій для батьків;

-   проведення місячника попередження правопорушень серед учнівської молоді.

Будь-яка виховна робота вчителя знаходить своє віддзеркалення в особистості учнів. Саме аналіз рівня вихованості учнів дозволяє робити об’єктивні висновки про ефективність та доцільність застосування вчителем тієї чи іншої системи виховання. Крім того, у навчальному закладі створена шкільна рада профілактики правопорушень, метою діяльності якої є проведення заходів щодо подолання відхилень у поведінці учнівської молоді, формування шкільного колективу із здоровим мікрокліматом, підвищення ефективності виховної роботи з учнями, здійснення адекватної сьогоднішнім умовам соціалізації дітей та підлітків.

Працює правознавчий гурток «Ми і право» (керівник Любченко О.І.), в рамках роботи якого учні поглиблюють знання з важливих правових тем, знайомляться зі зразками вирішення юридичних проблем. Окрім цього, учасники гуртка на основі матеріалу проведених ними досліджень, розробляють мультимедійні презентації, з якими виступають на класних годинах.

Щороку до Міжнародного дня толерантності, з метою виховання моральності учнівської молоді, терпимого ставлення до чужої думки, в листопаді місяці навчальним закладом проводяться «дні толерантності».

Профілактичне значення виховного впливу на поведінку учнів, яке може бути сформоване тільки знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених правопорушень і злочинів, впливає на вироблення позитивних настанов. Усе це попереджує правопорушення та здійснення злочинів неповнолітніми.

Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до занять у гуртках, клубах за інтересами, спортивних секціях, змістовне проведення дозвілля.

Педагогічний колектив закладу намагається використати всі можливості, щоб виховувати громадянина нашої держави, який буде знати свої права та виконувати свої обовязки і жити в правовому просторі.

Питання правової освіти постійно знаходиться на контролі адміністрації закладу. Правові питання також розглядаються на засіданнях педагогічної ради та нарадах при директорові.

6. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у нашому закладі, проводиться згідно з діючим законодавством.

Склад сімей. Соціальний статус батьків.

Батьки наших учнів, це в основному:

- люди із середньою професійною освітою;

- низький відсоток мають вищу освіту та працюють за спеціальністю;

- багато батьків не мають постійного місця роботи;

- задіяні в домашньому сільському господарстві;

- переважна більшість сімей не мають доступу до всесвітньої мережі Internet.

Характер сімей

№ з/п

Категорії

Кількість

дітей

1

Напівсироти

5

2

Сироти

3

3

Мати-одиначки

6

4

Дитина-інвалід

1

5

Діти із багатодітних сімей

17

6

Діти учасників АТО

5

7

Позбавлені батьківського піклування

3

8

Неблагополучні сім’ї

2

9

Діти переселенці

1

 Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації. Для них була організована участь у таких заходах: районний фестиваль «Повір у себе», екскурсії у ляльковий театр, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав, подарунки до нового навчального року, оздоровлення в таборах області та України. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, соціального педагога, адміністрації закладу. '

7.Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у шкалі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники районного центру зайнятості. У закладі розміщено термінал, матеріали якого постійно оновлюються.

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого - педагогічних спостережень.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація закладу, практичний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників закладу організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно на базі  місцевого ФАПу діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Відповідно цих списків видається наказ по школі. Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні-липні за графіком. Працівниця їдальні проходить медичний огляд два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику закладу виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри закладу.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у навчально-виховному комплексі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України від 15.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

Цікавими оздоровчими заходами у нашому закладі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, службу з безпеки життєдіяльності, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях нашого закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. І як наслідок відсутній травматизм на уроках та в позаурочний час.

11. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля де розміщується наш заклад прийнята в експлуатацію у 1986 році. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб навчально-виховного комплексу проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Канівської райдержадміністрації. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, ми не виходили за ліміти спожитих енергоносіїв. Цього року завдяки турботі і увазі відділу освіти, молоді та спорту Канівської РДА відпала потреба в закупівлі інтерактивної дошки, меблів у початкові класи, ігрових зон в дошкільну групу, меблів та технічного обладнання шкільної їдальні, телевізор та наповнення матеріальної бази 1-го класу для роботи в умовах Нової української школи в 2018-2019 н.р. За позабюджетні (батьківські) кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп'ютерний клас та 8 комп'ютерів і 3 принтери для адміністративних потреб), оновлення стендів у класних кімнатах та кабінетах, придбання жалюзі на вікна у кабінет інформатики, пуфів та книжкових шаф для початкової школи, поточні ремонти приміщень, закупівля миючих дезінфікуючих засобів, туалетного паперу для внутрішнього туалету, оплата послуг асенізатора для викачування каналізації За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками закладу планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

За рахунок позабюджетних коштів вирішувались питання матеріально-технічного забезпечення, підписки, забезпечення канцелярськими товарами, організація свят. Всього було залучено близько 25 тис. гривень.

На сьогоднішній день триває переобладнання шкільної котельні, а саме встановлення котла на альтернативному твердому паливі.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбуються спортивні конструкції, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

12. Управлінська діяльність.

Управління навчальним закладом здійснює директор та його заступники. Їх функціональні обов’язки визначаються посадовими інструкціями та наказом по закладу.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у нашому закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчально-виховного закладу.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора з навчально-виховної роботи Бабич В.І. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп'ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладом більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у нашому закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

13 Шляхи розвитку закладу на 2018 – 2019 навчальний рік

1. Надати якісну освіту здатну сформувати соціально-адаптовану, конкурентноздатну особистість.

Шляхи вирішення:

- удосконалення та оновлення змісту освіти;

- підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження інноваційних технологій;

- використання ІКТ;

- використання методу проектів;

- організація профільного і допрофільного навчання;

- створення сприятливих умов для всіх учасників НВП;

- активізація роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень;

- організація спортивно-оздоровчої роботи.

2. Працювати над формуванням особистості з високим рівнем культури, навичками пошукової роботи.

Шляхи вирішення:

- формування культури спілкування;

- стимулювання учнів до активної участі в проектній діяльності;

- проведення діагностики серед учнів та використання результатів в практичній діяльності;

- організація профорієнтаційної роботи в школі.

3. Підвищити професійну компетентність педагогів.

Шляхи вирішення:

- удосконалення самоосвіти педагогів;

- якісна організація роботи ШМВ;

- створення умов для підвищення кваліфікації через участь у семінарах, конференціях, курсову перепідготовку, атестацію;

- сприяти розвитку творчого потенціалу педагогів;

- узагальнення та систематизація інноваційного досвіду діяльності педагогічного колективу.

 

 

Директор                                                  О.П.Пустовойт

 

Рішення

звітної конференції від 31 травня 2018 року

 

І. Продовжити роботу ХНВК по реалізації освітніх програм закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України, Концепції розвитку навчального закладу на 2015-2020 роки.

2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.

3.Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.

4. Укріпити спортивну матеріальну базу закладу через заміну віконних блоків, придбання інвентарю в т.ч. із батьківського фонду закладу.

5. Доукомплектувати шкільну їдальню необхідним інвентарем та обладнанням.

Comments