Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Ліцензії на провадження освітньої діяльності 

Ліцензований обсяг, та фактична кількість осіб, що навчаються в закладі освіти 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг 

Правила прийому до закладу освіти 

Результати моніторингу якості освіти 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм 

Статут закладу освіти 

Структура та органи управління закладу освіти 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновниками 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами

     Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства