Річний звіт про діяльність закладу освіти:

Звіт директора ліцею

на загальношкільній конференції

30.06.2022 року

 

«Підсумки роботи ліцею за 2021/2022 навчальний рік.

Пріоритетні напрямки роботи та завдання

на новий навчальний рік»

 

Шановні учні, батьки, колеги!

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно- громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність та підсумки роботи колективу протягом 2021/2022 навчального року.

Закінчення чергового навчального року - добра нагода підбити певні підсумки в діяльності ліцею. Запитати себе і Вас, що ми хочемо покращити в наступному році!?

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор закладу загальної середньої освіти керувалась посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу освітнього закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом ліцею, Стратегією розвитку закладу та іншими чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

У своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення у ліцеї належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що четвертий рік ми працюємо в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Комунальний заклад «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області» – це заклад з українською мовою навчання, що розташований в селі Хмільна Черкаського району Черкаської області. Загальна площа всіх приміщень становить 6013 квадратних метрів. Обладнано 12 кабінетів та класних кімнат: 4 класних кімнати початкової школи, кабінет математики,  кабінет біології і хімії, кабінет історії і географії, кабінет української мови та літератури, кабінетів іноземної мови, 2 кабінети інформатики та кабінет фізики.

Заклад забезпечений комп’ютерною технікою: обладнано 2 навчальні комп’ютерні класи з 13 комп’ютерами. На 1 робоче місце, оснащене комп’ютером, припадає 10 учнів 1-11 класів, 4 учні 1-4 класів та 6 учнів 5-11 класів. Для організації якісного освітнього процесу навчальні кабінети оснащені 8 ноутбуками, 3 мультимедійними дошками та засобами візуалізації (5 телевізорів та 3 проектори).

Протягом  2021/2022  навчального року заклад працював згідно Річного плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік та Стратегії розвитку освітнього закладу.

Головний чинник успіху освітнього закладу – злагоджений механізм дій усіх учасників освітнього процесу: адміністрації, вчителів, учнів, батьків.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2021/2022 н.р.:

- забезпечення функціонування та розвитку ліцею, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів;

- створення умов для навчання учнів закладу, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

- вдосконалення педагогічної системи ліцею відповідно до запитів батьків та учнів.

Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатися, яка крім знань, даватиме учням компетентності та уміння прикладного характеру, які вони зможуть ефективно застосовувати з користю для себе, суспільства та країни впродовж всього життя.

Кадрова політика

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Працівники ліцею - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху. Керівник педагогічної команди - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди.

Мені поталанило мати команду професіоналів, однодумців. Це мої заступники Бабич Валентина Іванівна, Біла Наталія Дмитрівна, педагог-організатор Матвієнко Людмила Миколаївна. Керівники методичних предметних об’єднань Кліщова Ольга Володимирівна, Царенко Оксана Юріївна, Снісаренко Світлана Миколаївна, бібліотекар Панченко Валентина Миколаївна. Кожен з них відповідає за певну ланку роботи і досягає результатів.

Кадрове забезпечення ліцею здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Освітній процес  в нашому закладі забезпечував 23 вчителі з них :

2 – мають педагогічне звання «учитель-методист»;

10 – педагогічне звання  «старший учитель»;

13 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Протягом навчального року проводилась заходи по  атестації педагогічних працівників згідно окремого плану який неодноразово корегувався в зв’язку з відомими подіями та особливостями навчального року. Рішенням атестаційної комісії нашого закладу проатестовано 5 педагогів. З них:

·        5 атестовано як такі, що відповідають займаній посаді;

·       3 атестовано як такі, що відповідають раніше встановленому 11 т.р.;

·       1 атестовано на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

Рішенням атестаційної комісії відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради проатестовано 3 педагога. З них

·                 1 педагог атестована на відповідність раніше присвоєній категорії  «спеціаліст вищої категорії»;

·                 3 педагога атестований на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

У державних документах зазначено, що педагогічний працівник має стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти. Одним із чинників реформування освіти є «підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного рівня».

2021/2022 році педагогічний колектив закладу підвищував професійну майстерність і кваліфікацію. Згідно річного плану фахової підготовки пройшли курси підвищення кваліфікації 19 педагогічних  працівники і отримали про це відповідні свідоцтва; 8 педагогів пройшли курсову перепідготовку щодо застосування «хмарних»  технологій  у освітньому процесі,  що дасть можливість переходу на формувальне та рівневе оцінювання учнів Нової української школи, починаючи  з  майбутніх  5-х  класів; учитель англійської  мови отримала  сертифікат Британської  Ради в Україні для навчання учнів 5-9-х класів в умовах реформування іншомовної галузі освіти відповідно положень Концепції «Нова українська школа».

На поточний момент навчання наших працівників на предмет підвищення кваліфікації продовжуються.

Аналіз структури і мережі закладу за 2021/2022 навчальний рік.

Збереження учнівського контингенту.

За останні три роки контингент учнів у нашій школі перебуває в межах 95-110 учнів. На даний час до 1 класу зараховано 12 дітей.

Першочерговим завданням нашого освітнього закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.               

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування ліцею вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку. У зв’язку із припиненням діяльності Комунального закладу «Конончанська гімназія Канівської міської ради Черкаської області» частина учнів перейшла на навчання до нашого закладу.

Мережа класів

Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

Укомплектовано 11 класів.  Середня наповнюваність класів – 11,7 учня. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня- 2 класи.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2021/2022 навчальному році були:

-        організація обліку дітей і підлітків у мікрорайоні;

-        спільна робота з ДНЗ;

-        контроль відвідування учнями навчальних занять;

У 2022/2023 навчальному році планується функціонування 11 класів, у них очікується збереження такої ж кількості учнів - 129. Усі класи  – з українською мовою навчання.

Єдиним питанням, яке на сьогоднішній день залишається не вирішеним це форма навчання здобувачів освіти з 1 вересня 2022 року.

Результати подальшого працевлаштування випускників закладу

9 клас

11 клас

У закладі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться  участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У ліцеї створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

В умовах карантину та воєнного часу вчителі працювали з учнями, що перебували вдома, за кордоном шляхом використання технологій дистанційного навчання. У рамках реалізації права на автономію, на підставі рішення педагогічної ради були задіяні різні підходи щодо організації освітнього процесу, у тому числі з використанням дистанційних технологій.

Засоби дистанційного навчання, які використовували вчителі під час карантину:

Використання даних платформ дозволило уникнути вимушених перерв в освітньому процесі, зробити навчання більш доступним, сучасним та ефективним. Незважаючи на позитивну динаміку цього процесу, були  ряд труднощів для дітей, які через оголошення воєнного стану перебували за кордоном. Також існувала ще одна, важлива проблема, це відсутність у певної кількості дітей  смартфонів  та стійкого інтернет зв’язку.

З метою виявлення рівня знань учнів з навчальних предметів протягом навчального року проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів. Підсумки дослідження проаналізовані на нарадах при директорі та відображені у відповідних  наказах по школі, обговорені на засіданні  педагогічної   ради  та  прийняті управлінські  рішення,  спрямовані на підвищення  рівня  навчальних досягнень учнів школи.

Дозвольте ознайомити  Вас з результатами навчальних досягнень наших учнів.

У зв’язку із змінами структури навчального року через пандемію (запровадженням карантинних обмежень) та введенням в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року із-за нападу російської федерації на Україну певний час освітній процес здійснювався з застосуванням технологій дистанційного навчання. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що майже три місяці всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи Google Meet. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів, з яких 87% працювали онлайн!

У 2021/2022н.р. всього навчалося у закладі 129 учнів, з них в початковій школі – 46, в школі II ступеня – 63, в школі III ступеня – 20. 129 учнів, з яких атестовано 129 учнів. Учні 1-4 класів оцінювалися вербально. Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень такий:

- Високий рівень - 9 учнів ( 11 %);

- Достатній рівень - 20 учнів ( 24 %);

- Середній рівень - 49 учнів ( 59 %);

- Початковий рівень - 5 учнів ( 6%).

У школі II ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 балів) -5 учнів (8 %), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 15 учнів (24%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 38 учнів (60%), на початковому рівні (середній бал 1-3 балів) – 5 учнів (8 %).

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримала одна учениця 9–го класу: Зацепіна Інна; похвальний лист отримають 5 учнів на початку 2022/2023 н.р.

У школі III ступеня засвоїли знання на високому рівні (середній бал 10-12 балів) - 4 учні (20%), на достатньому рівні (середній бал 7-9 балів) 5 учнів (25%), на середньому рівні (середній бал 4-6 балів) 11 учнів (55 %), на початковому рівні (середній бал 1-3 балів) - немає. 

Учениці 11 класу Зацепіна Юлія, Зінченко Зоряна та Кліщова Ірина нагороджені Похвальними грамотами «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені золотою медаллю; один учень 10 класу нагороджений похвальним листом, який отримає на початку 2022/2023 н.р.

З метою забезпечення виконання навчальних планів та  програм,  повного опанування навчального матеріалу вчителями було здійснене відповідне  коригування календарних планів.

Адміністрація закладу ефективно та доцільно організовувала освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання.

У зв’язку із оголошенням воєнного стану, з 24 лютого 2022 року до закладу почали прибувати діти із зон бойових дій та тимчасово окупованих територій.  На завершення навчального року навчались 11 дітей із внутрішньо переміщених сімей. З них:

-        6 учнів початкової школи;

-        4 учні  основної  школи;

-        1 учень старшої школі».

Участь в олімпіадах, перемоги

Однією з найефективніших форм організації роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів є залучення таких учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін.

17 учнів ліцею взяли участь в міських предметних олімпіадах. Призерами стали 5 учнів.

I місце – Зінченко Зоряна 11 клас (біологія, учитель Руденко О.Ф.)

I місце – Кліщова Ірина 11 клас (фізика, учитель Салига К.О.)

І місце – Зацепіна Юлія 11 клас (географія, учитель Бабич В.І.)

ІІ місце – Зацепіна Юлія 11 клас (математика, учитель Кліщова О.В.)

ІІ місце – Кобзар Ігор 10 клас (історія України, учитель Любченко О.І.)

ІІІ місце – Вознюк Даниїл  7 клас (математика, учитель Кліщова О.В.)

Протягом навчального року у закладі було організовано інклюзивне навчання учнів 4 інклюзивних класів, у яких навчається 4 дітей  з особливими освітніми потребами (в подальшому ООП).  Для успішної організації освітнього процесу всі учні з особливими освітніми потребами працюють з асистентами вчителя. Підготовлені профільні фахівці для проведення корекційно-розвиткових занять: практичний психолог, соціальний педагог. 

Діти, які охоплені інклюзивним навчанням, навчаються за освітньою програмою закладу освіти адаптованою чи модифікованою (відповідно до рівня потреб дитини, визначених на  педагогічних консиліумах спільно з фахівцями ІРЦ та батьками учнів у січні 2022 року) з корекційно-розвитковим складником згідно нозології. Їм надавали послуги корекційно-розвиткових занять, зокрема: вчитель  ЛФК, практичний психолог.

Команда психолого-педагогічного супроводу працювала над створенням Індивідуальних програм навчання для дітей з  ООП. Було проведено розширене спільне  засідання за участю адміністрації та колективу вчителів, батьків учнів з ООП з Канівським міським інклюзивно-ресурсним центром по визначенню рівня підтримки для цих же учнів відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України № 597 від 15.09.2021, який набирав чинності з 01.01.2022 року. Співпраця між батьками, педагогами, корекційними  педагогами, учнями з ООП та фахівцями ІРЦ була системною та продуктивною. Організація роботи із дітьми з ООП, які навчались на педагогічному патронажі, була дієвою і практично спрямованою.

У рамках реалізації Національної стратегії із створення без бар'єрного простору в Україні на  період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р пріоритетними завданнями  залишаються  створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу, створення інклюзивного освітнього середовища, тому створення відповідної  матеріально-технічної  бази стане головним питанням  на декілька років. Для освітнього закладу були виділені кошти на покращення матеріально-технічної бази інклюзивного навчання, та зроблені відповідні замовлення. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти»,  заклад закуповує допоміжні засоби для спільного користування дітей з ООП, як тільки кошти заходять із державного чи місцевого бюджетів.

Крім  того, протягом 2021/2022 навчального року у закладі за індивідуальною формою  навчання  навчались  5 учні, з них:

-                  за сімейною  (домашньою)  формою  –  4 учні у 7-му, 8-му, 10-му класах

-                  за індивідуальною  формою  (педагогічний  патронаж)  –  3 учні.

У закладі було організоване навчання за сімейною (домашньою) формою навчання для учнів, чиї батьки висловили бажання самостійно організувати навчання вдома і нести відповідальність за освітній процес своїх дітей. Такі учні працювали за програмою закладу та відповідно узгодженого графіку складали  діагностичні роботи. Вчителі, що працювали у таких класах відслідковували навчальний прогрес учнів, вчасно співпрацювати з сім’ями та вихованцями.

Індивідуальне навчання було організовано для учня 4-го класу, який потребує корекції фізичного і розумового розвитку. З ним працював також і  практичний психолог.

Адміністрацією та колективом освітнього закладу проводилась системна багаторівнева співпраця з батьками учнів з ООП, інклюзивно-ресурсним центром, фахівцями та спеціалістами на предмет задоволення особливих освітніх потреб наших учнів.

     Протягом 2021-2022 навчального року адміністрація та  колектив закладу приділяли значну увагу підготовці до впровадження Нової української школи у 5-х класах та впровадженню Державних стандартів в базову загальну середню освіту. Питання по вивченню компетентнісного підходу, вибору модельних програм щодо кожної освітньої галузі, вибору підручників,  які відповідають  цим модельним  програмам обговорювались на засіданнях педагогічної ради закладу. 16 педагогів вже завершили навчання за новим державним стандартам і готові для роботи у 5-му класі. Так як реформування в освіті вимагає від учителя великої перебудови, навчання, тому Постанова Кабінету Міністрів України №800 вимагає від вчителя постійного навчання і розвитку, пошуку різних форм і методів, тут на заміну приходять альтернативні форми-онлайн. Це передбачає звітування педагогів про форми, методи і теми обрані для навчання, тому протягом року проведено  засідання педагогічної ради по затвердженню планів та результатів  самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

Крім цього на педагогічній раді досить послідовно, детально і предметно розглядались питання щодо організації безпечного освітнього середовища в умовах пандемії та оголошення воєнного стану, де педагогічні працівники одержали рекомендації щодо формування психологічно здорового мікроклімату,  психологічної  підтримки  всіх здобувачів освіти. Особливе місце посіла педагогічна рада щодо організації освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Досить методично спрямовано вчили педагогів формам і методам проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти на кінець 2021/2022 навчального року в умовах воєнного стану.

Вищевказані питання організації ефективної роботи освітнього закладу знайшли своє відображення в рішеннях педагогічної ради, наказах, та відповідних управлінських рішеннях і заходах, які позитивно і динамічно впливали на  якість організації освітнього простору нашого ліцею.

Виховна робота.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив закладу освіти протягом 2021/2022 н. р. орієнтувався на нормативно-правову базу з питань виховної роботи. Наскрізний процес виховання, який формує цінності, є одним з компонентів Нової української школи. Виховна система ліцею організована за моделлю поваги прав людини та демократії. У закладі діє організація учнівського самоврядування. Протягом 2021/2022 навчального року учні ліцею брали участь у різноманітних загальношкільних, районних та обласних заходах.

В зв’язку з пандемією, що спричинена поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, впровадженням карантинних обмежувальних заходів, та тривалим перебуванням учнів закладу вдома із-за відомих подій багато запланованих заходів не було реалізовано.

Виховний процес підтримують Рада ліцею, Батьківська рада, Рада старшокласників, Рада профілактики правопорушень та батьки учнів.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводилася на належному рівні згідно річного плану роботи ліцею.

Класними керівниками проводились індивідуальні та колективні форми роботи з батьками та учнями. Вивчались умови проживання важковиховуваних дітей, сімей, які потрапили у складні життєві обставини, дітей з багатодітних сімей. Проводились класні батьківські збори на яких обговорювались питання навчання та виховання учнів класу. Були розроблені рекомендації з питання превентивного виховання дітей. Проводились консультації щодо подальшого працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

Всі учні були охоплені різними громадськими дорученнями – тимчасовими і постійними, залучені до роботи в гуртках та секціях, що функціонують на базі нашого ліцею.

Постійно проводився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, рейди по перевірці ведення зошитів, щоденників, та збереженню підручників.

Важливим є те, що більшість подій та заходів, що проходили в закладі, висвітлюються на сторінках сайту закладу та на сторінці закладу освіти у Фейсбук. Це дає можливість систематично інформувати батьків та громадськість про проведену роботу в школі. Адже через карантинні та інші обмеження дана група осіб не може бути фізично присутня під час їх проведення.

Органи учнівського самоврядування залучаються до роботи з попередження правопорушень і злочинності. Так, силами учнівського самоврядування в листопаді 2021 року проведено акції «Ми – за здоровий спосіб життя», «Молодь проти наркоманії та СНІДу». У лютому 2022 року учні ліцею брали участь у районному конкурсі малюнків та плакатів «Діти – проти насильства!». У березні 2022 учні закладу взяли участь в обласному конкурсі фото «Мій домашній улюбленець» де отримали два перших місця та два других.

Але у виховній роботі необхідно ще більше уваги звертати на урізноманітнення форм проведення виховних заходів (над чим постійно працює колектив закладу), щоб спонукати учнів до активної участі у виховному процесі. Це сприятиме розвитку їх творчості, ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулюватиме процес самовдосконалення. 

Необхідно посилити роботу ради профілактики правопорушень та роботу класних керівників з даного питання, адже на внутрішкільному обліку знаходиться два правопорушника. Необхідно проявляти індивідуальний підхід, співпрацю вчителів, органів шкільного самоврядування, класних керівників і батьківської громадськості з правопорушниками та дітьми схильними до них. Продовжити роботу по попередженню дитячої бездоглядності, жорстокого поводження з дітьми, дитячого травматизму; здійснювати просвітницьку роботу в ліцеї з учнями та батьківською громадськістю, роботу з пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії та СНІДу.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників ліцею організовано відповідно до нормативно-правової бази. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ директора.

Медичне обслуговування працівників закладу організовано, вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні та дошкільного підрозділу проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику виділяється вільні дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних картках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри закладу.

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Школа, в якій дитина проводить більшу частину свого часу, дбає про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формує в учнів стійкі навички здорового харчування.

У закладі належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні. В приміщеннях де готується їжа та обідній залі дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги. На відповідному стенді розміщені примірники затвердженого сезонного 4-тижневого меню. Медичною сестрою закладу та адміністрацією ведеться щоденний контроль за фактичним виконанням меню, за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації, дотримання технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму на харчоблоці, проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками харчоблоку.

Харчуванням охоплено 100% учнів початкової ланки та дошкільних груп. Харчування охоплено 75% учнів 5-11 класів. Безкоштовно харчуються діти пільгових категорій всього 29 осіб (діти сироти та позбавлені батьківського піклування – 5 осіб, діти із малозабезпечених сімей – 17 осіб, діти переселенці – 1 особа, діти батьки яких учасники АТО -5 осіб, діти інваліди – 1 особа)., решта 35 осіб харчуюся за власний рахунок.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі.

Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

Шкільним автобусом здійснюється підвіз 86 учнів  та 18 дошкільнят.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У закладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У приміщеннях закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради закладу.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в освітньому закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У ліцеї розроблено ряд заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

У закладі освіти розроблений, затверджений в установленому порядку та реалізується  план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, який оприлюднений на власному веб-сайті закладу. Налагоджено співпрацю з представниками правоохоронних органів з питань запобігання та протидії булінгу (цькування). В закладі систематично проводяться різнорівневі заходи спрямовані на профілактику булінгу для того щоб діти почувалися у класі та школі комфортно та безпечно, не стикалися із булінгом та охоче йшли до школи. У початковій школі розроблені правила класу, які унаочнені, розміщені на інформаційних куточках та використовуються під час освітнього процесу.

Систематична робота щодо попередження випадків насильства та відсутність дискримінації включає в себе профілактичну роботу психологічної служби та класних керівників. На шкільному сайті оприлюднено План запобігання булінгу (цькуванню).

У 2021-2022 році систематично та послідовно велася робота над дотриманням прав дітей, забезпеченням проходження процесу соціалізації, соціальної згуртованості учнів-батьків-вчителів, адаптації учнів у школі, профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, а також розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина.

У закладі систематизована  робота  з  соціального  захисту  неповнолітніх.

Протягом навчального року двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, та з’ясований стан утримання навчання та виховання учнів. Також були перевірені питання збереження житла та майна дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, питання виплати їм пенсій, соціальної допомоги по опіці згідно чинного в Україні законодавства. Одна дитина сирота та 6 дітей позбавлених батьківського піклування були забезпечені шкільною формою, а також безкоштовним гарячим харчуванням та безкоштовними підручниками.

Для виконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини у ліцеї на початку навчального року було оформлено соціальні паспорти кожного класу та на підставі їх – соціальний паспорт КЗ «Хмільнянський ліцей», який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу закладу та системно бачити акценти та напрямки в роботі соціально-психологічної служби з  «категорійними дітьми»:

● Діти сироти – 1

● Дитина, позбавлена  батьківського  піклування – 6;

● Діти з малозабезпечених  сімей – 22;

● Діти з інвалідністю – 2;

● Діти з багатодітних сімей – 34;

● Діти, батьки яких перебували в зоні АТО - ООС - 5;

● Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 1

Робота з категорійними учнями школи здійснювалася за наступними видами:

-       діагностична, консультативна  та розвивальна  робота;

-       робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів;

-       захисна робота;

-       забезпечення  соціально-педагогічної  підтримки сім’ї у формуванні особистості учня

Проводилась системна робота по виявленню дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, створено банк даних, поповнення новою інформацією списків учнів з неповних, багатодітних, малозабезпечених сімей, списки дітей з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт та дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інші категорії.

У тісній співпраці із службою сім’ї та молоді проводились індивідуальні консультації з учнями-сиротами, позбавленими батьківського піклування, категорійними учнями, батьками, опікунами учнів та педагогами, на предмет профілактики та вирішення  питань  правопорушень серед учнів, соціального та педагогічного супроводу проблемних ситуацій, вирішення конфліктів. Надавалась консультаційно-методична допомога.

Протягом року учні з категорійних родин залучалися до участі в шкільних та позашкільних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях.

У 2021/2022 навчальному році була здійснена діагностика рівня готовності дітей до навчання в школі. За результатами діагностування практичним психологом закладу надані рекомендації класним керівникам та батькам. Проведено діагностування рівня адаптації до нових умов навчальної діяльності та шкільного життя, дослідження мікроклімату, складено характеристики класних колективів.

Систематично та послідовно проводилася консультаційна робота з усіма учасниками освітнього процесу у формі індивідуальних та групових консультацій в онлайн та офлайн режимах. Проводилася корекційна робота з учнями початкової ланки, які мають проблеми у навчанні та поведінці.

Протягом усього навчального року здійснювався психологічний супровід дітей з ООП та їх батьків, асистентів вчителів та педагогів.

 

Матеріально-технічне забезпечення.

Фінансово-господарська діяльність закладу в 2021/2022 навчальному році була спрямована на створення належних умов для забезпечення освітнього процесу. В цьому році, в силу відомих драматичних його особливостей та обставин багато уваги надавалось питанню економії енергоресурсів, раціональному та відповідно до законодавства України використанню фінансів.

Формування позабюджетного фонду ліцею складалося з добровільних батьківських внесків, благодійної допомоги наданої місцевими фермерами та приватними підприємствами. Протягом року місцевими фермерами та приватними підприємцями, які розташовані в межах сіл, Кононча, Михайлівка, Пекарі, Хмільна, Хутір Хмільна надавалась допомога ліцею для придбання новорічних подарунків та подарунків від св. Миколая. За що ширі слова вдячності висловлюємо  Булаху Р.А., Ковалю А.А., Куксі В.М., Нестерчуку О.П., Прокопенку О.П., Шепотину О.О. З них через прозорі закупівлі оплачувались послуги асенізатора 3200 грн, придбано для ліцею ремонтні матеріали  на суму 7300 грн, витратні матеріали для ламінаторів, принтерів. 

Протягом 2021/2022 н.р. наш заклад освіти отримав за рахунок бюджетних коштів: рідке мило, миючі засоби, дезінфікуючі засоби, маски, рукавички, паперові рушники, туалетний папір, розхідні матеріали та запчастини для шкільного автобуса, медикаменти

За рахунок гуманітарної допомоги із німецького міста побратима Фірзена   було надано 29 парт, 3 дошки, принтер,

Щороку виконуються косметичний ремонт приміщень закладу, є висновки державної санітарно –епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти. Коридори, фойє школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте.  Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Проводиться скошування трави, оформлення та догляд квітників, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Було багато заплановано зробити і цього літа:

- зроблений проект і складено кошторис по облаштуванню внутрішнього туалету у приміщенні центрального корпусу;

- реконструкція ганку корпусу початкової ланки;

- встановлення обладнання  на ігровому майданчику дошкільного підрозділу;

- заміна  огорожі  центрального корпусу.

Але війна внесла свої корективи.

Наявні результати та здобутки з управління ліцею – це не лише моя особиста заслуга, це творча, наполеглива, кропітка праця всього колективу, самовідданість заступників, співпраця батьків та громадськості. За все Вам щира вдячність.

Поряд з управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Робота закладу є відкритою для всіх, ми нічого не приховуємо і не замовчуємо, а з метою ліквідації недоліків ведемо відкритий діалог на нарадах, у співбесідах та вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на освітній процес. Місія нашого ліцею відповідальна – ми враховуємо потенційні можливості кожного. І учень із середнім рівнем знань – це особистість, що служитиме Україні так само, як і учень з високими навчальними досягненнями. Головне в нашій роботі – вселяти віру в свої сили кожній дитині без вагань.

Головними завданнями розвитку закладу

на 2022/2023 роки вбачaємо:

1. Формування безпечного освітнього простору освітнього закладу для всіх учасників освітнього процесу, створення безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення її доступності (відповідно безпекової ситуації).

2. Підвищення якості результатів освітнього процесу в умовах реалізації Концепції Нова Українська школа, Державного стандарту початкової школи, подальшої роботи над впровадженням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, роботи над впровадженням елементів технологій дистанційного навчання.

3. Створення умов для розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань кожного учня ліцею.

4. Формування цінностей і компетенцій необхідних для самореалізації здобувачів освіти, якостей успішної людини творця свого майбутнього.

5. Формування позитивного іміджу ліцею, розвиток партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, між ліцеєм та її оточенням.

6. Створення якісних умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).

7. Розвиток творчої ініціативи, академічної свободи та доброчесності педагогів, підвищення їх кваліфікаційного та професійного рівня, компетентності, духовності та відповідальності за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

8. Розвиток у здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреб глибокого і творчого оволодіння знаннями, розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту, навчання самостійного набуття знань, прагнення і мотивації постійно навчатись протягом усього життя

9. Активізувати позакласну роботу з предметів, роботу з обдарованими учнями по підготовці їх до участі та результативності участі в Всеукраїнських  учнівських предметних  олімпіадах.

10. Розвиток матеріально технічної бази та покращення умов освітньої діяльності освітнього закладу (відповідно фінансових можливостей, умов та особливостей воєнного стану).

11. Організація різнорівневої взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу в боротьбі та  протистоянні  російській агресії.

Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що я завжди намагатимусь реагувати на всі ваші звернення, зміцнювати ту атмосферу довіри, партнерства, яка вже склалася в колективі вчителів, батьків та учнів. І надалі, як керівник, докладатиму всіх зусиль, щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в  утвердженні позитивного іміджу нашого освітнього закладу,  у виконанні ним своєї головної місії – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя. 

Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу освіти. Переконана, що спільними зусиллями наш заклад буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи.

Адміністрація, педагогічний колектив докладатиме всіх зусиль, щоб наш ліцей був для дітей  - школою радості, для батьків – безпеки, спокою і надії, а для вчителів – місцем творчості.

Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Хочу ще раз висловити вдячність та побажати Вам міцного здоров’я,  мирного неба, щастя і благополуччя! Ми високо цінуємо Вашу підтримку та сподіваємось, що й надалі будемо успішно співпрацювати.